Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Παγκόσμιες ημέρες, Παγκόσμια Έτη, Παγκόσμιες Δεακετίες

Ο Προγραμματισμός της δράσης του Μουσείου συνδέεται άμεσα με τη θέσπιση από των Ο.Η.Ε. των Παγκόσμιων Ημερών, Ετών και Δεκαετιών.

Τα Σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν τις επισκέψεις  στο Μουσείο με βάση τον παρακάτω πίνακα, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους ενδιαφέρουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ


Μήνας
ημέρα
ημερομηνία
Παγκόσμια ή Διεθνής Ημέρα
Μάρτιος
Τρίτη
19-20
Ήλιου-Γης
Μάρτιος
Τετάρτη
21
Δασοπονίας
Μάρτιος
Πέμπτη
22
Για το Νερό
Μάρτιος
Παρασκευή
23
Μετεωρολογίας
Απρίλιος
Πέμπτη
12
Πτήσης του Ανθρώπου στο Διάστημα
Απρίλιος
Κυριακή
22
Της Γης
Μάιος
Δευτ/Τρίτη
14-15
Αποδημητικών Πουλιών
Μάιος
Παρασκευή
18
Μουσείων
Μάιος
Τρίτη
22
Βιοποικιλότητας
Ιούνιος
Τρίτη
5
Περιβάλλοντος
Ιούνιος
Παρασκευή
8
Ωκεανών
Ιούνιος
Τρίτη
12
Webblogger
Ιούνιος
Κυριακή
17
Κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας


Έτος
Διεθνές Έτος
2012
Αειφόρου Ενέργειας για Όλους
2013
Συνεργασίας για το Νερό

Δεκαετία
Δεκαετία του Ο.Η.Ε.
2005-2014
Για την Εκπαίδευση υπέρ της Αειφόρου Ανάπτυξης
2005-2015
Δράσης «Νερό για τη Ζωή»
2010-2020
Για τη Βιοποικιλότητα
2010-2020
Για τον Αγώνα κατά της Ερημοποίησης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου