Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Κλιματική Αλλαγή: Το κράτος της Επιστήμης
Η Φυσική μεταβλητότητα ΤΟΥ κλίματος   φέρνει οφέλη στους κινδύνους ΚΑΙ ΓΙΑ τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις οικονομίες. Από τη μία πλευρά, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα ζεστά  καλοκαίρια με παρατεταμένη καλλιεργητικές περιόδους ή χιονισμένους χειμώνες που φέρνει τόσο αναγκαία τήξη του πάγου την άνοιξη.  Από την άλλη, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη νερού,   ξηρασίες  ,   καύσωνες  ,   πλημμύρες  , καταιγίδες ΚΑΙ   Των Κυμάτων στις Ακτές   , που επηρεάζουν δυσμενώς τη ζωή και υλικές ζημιές. Σήμερα, βραχυπρόθεσμα και η εποχιακή μεταβλητότητα του κλίματος πρέπει να τροποποιηθεί με ανθρωπογενούς αλλαγής του κλίματος, η οποία είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, την αλλαγή των καιρικών συνθηκών, και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Οι επιστήμονες κάνουν όλο και πιο αξιόπιστες προβλέψεις των μελλοντικών τάσεων της θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, της άνοδος της στάθμης ,της θάλασσας ΚΑΙ   της οξίνιση Των ωκεανών  .  Αυτό το κλίμα της γνώσης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, κοινότητες και κοινωνικο-οικονομικούς τομείς, αποτελεί την προϋπόθεση για την Κλιματική Δράση, που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επωφεληθούν από την ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής .Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα άτομα, οι κοινότητες, φορείς χάραξης πολιτικής, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ΄έχουν Γνώση για τη Κλίμα Κλιματική !
 Δράση .Οι παρατηρήσεις  του καιρού και του κλίματος ,οι παράμετροι, είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για την κλιματική Γνώση. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τα δίκτυα χερσαίων, θαλάσσιων, αεροσκάφη και τη δορυφορική παρατήρηση των  εθνικών μετεωρολογικών και υδρολογικών υπηρεσιών . Κατά τη ραχοκοκαλιά του δικτύου αυτού - του WMO  Παγκόσμιο Σύστημα Παρατήρησης του  - είναι πάνω από 11 000 χερσαίες μετεωρολογικούς σταθμούς και 1 300 σταθμούς άνω-αέρα και ραδιοβολίδες .Εκτός από τον καιρό, οι μεταβλητές όπως η θερμοκρασία και βροχή, την κλιματική Γνώση είναι χτισμένο σε δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου , τους ρύπους και τα αερολύματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα, την ποιότητα του αέρα, την ανθρώπινη υγεία, καθώς και φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων. Η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής χημείας συντονίζεται από το WMO το ρολόι της ατμόσφαιρα του πλανήτη ι .
Οι καιρικές και κλιματικές παρατηρήσεις τροφοδοτούνται σε  λειτουργία με υπολογιστή   που προσομοιώνουν το παγκόσμιο κλιματικό συστήμα. Περίπου μια ντουζίνα εθνικές υπηρεσίες του καιρού και άλλες οργανώσεις έχουν σούπερ υπολογιστές με την ικανότητα να τρέξουν αυτά τα μοντέλα και να παράγουν συνολικά προβλέψεις για το κλίμα και σενάρια .WMO 
Προβλέψεις της  Παγκόσμιας Παραγωγής, Κέντρα Long Range  δημιουργούν εποχικές και άλλες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του κλίματος κάθε μήνα ή τρίμηνο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός τις καταγράφει  Περιοχικά Κέντρα  μεταφράζουν αυτά σε περιφερειακές προβλέψεις με υψηλότερη χωρική και χρονική ανάλυση. Φόρουμ Περιοχικά Outlook   συζητούν  τις τάσεις και το θέμα εξόδους όπως ως εποχιακές προβλέψεις, οι προβλέψεις του κλίματος με γνώμονα κρούσματα ελονοσίας σενάρια και το κλίμα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Σύνδεσμοι Για την τρέχουσα κατάσταση των επιστημονικών γνώσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή επισκεφθείτε  Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος  (IPCC)Το μέλλον της Γης  είναι η παγκόσμια πλατφόρμα της έρευνας παρέχουν τη βασική γνώση και υποστήριξη για να επιταχυνθούν οι μετασχηματισμοί μας σε ένα βιώσιμο κόσμο.
Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών ο Όμιλος Σερρών για  UNESCO  συνεργαζόμενος με την ΠΡΑΞΙΣ, την ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ, συμμετέχουν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  *Κλιματική Αλλαγή: Το κράτος της Επιστήμης *
 Έναρξη προγράμματος 23-3-15 έως 30-3-15
Είσοδος ελεύθερη
Υποστηρίζουν   ΟΙ εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Ηλέκτρα Πολούα, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο, τους Ευρωπαίους εθελοντές  Leonie Sendker, Leonard Hahne  Julian Λάλα, Aitor Saez  με υποστηρικτές τον κ Κ. Βαβαλέκα, Θάνο Παπαγεωργίου.  Μουσείο θα πραγματοποιήσει τ εκπαιδευτικό πρόγραμμα από
Χορηγοί επικοινωνίας , Εφημερίδες Πρόοδος,  http://www.serresparatiritis.gr
·        
       Με την αιγίδα της

Η δράση εντάσσεται στην Δεκαετία της Ερημοποίησης  


Και στην Δεκαετία της Βιοποικιλότητας

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Νερό και Βιώσιμη Αναπτυξη


Το νερό αποτελεί τον πυρήνα της αειφόρου ανάπτυξης. Υδατικοί πόροι, καθώς και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν, υποστηρίζουν τη μείωση της φτώχειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Από την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, το νερό συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας και  τους χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης δισεκατομμυρίων. ειδών - 

Το νερό είναι το κυριότερο συστατικό της μάζας των ζωντανών οργανισμών. Η παρουσία του επηρέαζε πάντοτε τον τρόπο ζωής των ανθρώπινων πληθυσμών. Το νερό έφερε σε επικοινωνία διαφορετικούς πολιτισμούς, συνέβαλε στην πολιτισμική τους ανάπτυξη και πολλές φορές καθόρισε την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Επίσης, οι άνθρωποι, που τα παλιότερα χρόνια ήταν δεμένοι πολύ περισσότερο με τη γη και τη φύση, έκλεισαν μέσα στις παραδόσεις και τα έθιμά τους την αξία που είχε το νερό για τη ζωή τους.
Το νερό στον πλανήτη θεωρείται ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Αυτό ισχύει και για τα επιμέρους υδατικά αποθέματα, δηλαδή για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
 Παρ 'όλα αυτά όμως, σε χώρες με έντονη ξηρασία μέσα στο υδρολογικό έτος, τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα και μη ανανεώσιμα, με μηδενική τροφοδοσία και αυξημένη ζήτηση.
Δύο είναι τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν το νερό. Το πρώτο από αυτά είναι το πρόβλημα των αποθεμάτων που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες, κυρίως του νοτίου ημισφαιρίου, και το δεύτερο το πρόβλημα της ποιότητας του νερού που υποβαθμίζεται.
Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος, που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου γενικά σε όλον τον κόσμο. Είναι ένας αν ανανεώσιμος φυσικός πόρος, που μόνο αν τον προστατεύσει και τον διαχειριστεί σωστά ο άνθρωπος, μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις ευεργετικές του επιδράσεις επ 'αόριστον.
      Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα.http://www.unwater.org/worldwaterday/celebrate/all/en/
      από  21-3-15 ως τις 30-3-15
       Είσοδος ελεύθερη
·         Υποστηρικτές του Μουσείου είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Ηλέκτρα Πολούα, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , τους Ευρωπαίους εθελοντές  Leonie Sendker ,Leonard Hahne Julian Λάλα ,Aitor Saez   με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα, Θάνο Παπαγεωργίου.
Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr
·        
       Με την αιγίδα της

Η δράση εντάσσεται στην Δεκαετία της Ερημοποίησης  


Και στην Δεκαετία της Βιοποικιλότητας

Δάση. Κλίματική | Αλλαγή!


Το δάσος δεν είναι μόνο δένδρα. Είναι ένα σύνολο διαφόρων φυτών - όπου βέβαια κυριαρχούν τα δένδρα - μαζί με τα διάφορα ζώα που συνυπάρχουν και με το έδαφος και το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Όλες οι εκτάσεις που καλύπτονται από φυσική βλάστηση λέγονται δασικές, ανεξάρτητα από το αν κυριαρχούν δένδρα, θάμνοι ή φρύγανα και αποτελούν ένα πολυσύνθετο σύνολο με δική του ζωή και λειτουργίες. Αποτελούν το Δασικό Oικοσύστημα, που παίζει σημαντικό ρόλο στη βιολογική ισορροπία της φύσης.
Γενικά το δάσος με τις διάφορες λειτουργίες του:
Δημιουργεί υγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας, άθλησης, ψυχαγωγίας.
Εμποδίζει τη δημιουργία χειμάρρων και πλημμύρων.
Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση.
Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πλούσιας χλωρίδας και πανίδας.
Προσφέρει πολύτιμα προϊόντα (ξύλο κλπ.) για τη ζωή και την πρόοδο.
Συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξ
Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο σύνολο της οικονομίας και στο φυσικό περιβάλλον είναι πλέον επιστημονικά ακλόνητες. Απειλούν, δε, όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής αλλά και την επιβίωση όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη, από τους κοραλλιογενείς υφάλους έως την Αρκτική.
Οι κλιματικές συνθήκες στη Γη καθορίζονται από μια συνεχή ροή ενέργειας από τον ήλιο.
Η θερμική ενέργεια του ήλιου, διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης και θερμαίνει την επιφάνεια της. Όσο αυξάνει η θερμοκρασία της επιφάνειας, η Γη στέλνει, υπό τη μορφή υπερυθρης ακτινοβολίας, θερμική ενέργεια πίσω στην ατμόσφαιρα. Ένα μέρος αυτής της ενέργειας απορροφάται από αέρια (τα λεγόμενα ‘αέρια του θερμοκηπίου’), όπως το διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου και υδρατμοί, παγιδεύοντας έτσι την ενέργεια και διατηρώντας τη μέση θερμοκρασία της Γης στους περίπου 15°C. Αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίας είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Δίχως αυτά τα αέρια, η θερμοκρασία της Γης θα έφτανε στους -18°C, ‘παγώνοντας’ τις περισσότερες μορφές ζωής.
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το πιο σημαντικό από τα αέρια που διατηρούν τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας στη Γη. Οι διεργασίες εκπομπής και απορρόφησης CO2 που προκύπτουν στη φύση αποτελούν τον φυσικό κύκλο του αερίου και είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ισορροπημένης συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα. Μέσω της αποσύνθεσης φυτών, ηφαιστειακών εκρήξεων, της αναπνοής ζωικών οργανισμών, ελευθερώνεται CO2 στην ατμόσφαιρα το οποίο απορροφάται εκ νέου μέσω της φωτοσύνθεσης και της διάλυσης του στο νερό (π.χ. στους ωκεανούς).
Η φύση έχει προνοήσει για την σχεδόν τέλεια διατήρηση της ισορροπίας εκπεμπόμενου CO2 και της αντίστοιχης ποσότητας που απορροφάται. Ακόμα, όμως, και μικρές αλλαγές οφειλόμενες σε ανθρώπινες δραστηριότητες είναι δυνατό να επηρεάσουν αυτή την εύθραυστη ισορροπία.

     Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
     παρουσιάζοντας το βίντεο και θα πραγματοποιήσουν διαδραστικό παιχνίδι πάνω σ αυτό που είδαν
      από  20-3-15 ως τις 30-3-15
       Είσοδος ελεύθερη
·         Υποστηρικτές του Μουσείου είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Ηλέκτρα Πολούα, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , τους Ευρωπαίους εθελοντές  Leonie Sendker ,Leonard Hahne Julian Λάλα ,Aitor Saez   με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα, Θάνο Παπαγεωργίου.
Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr
·        
       Με την αιγίδα της

Η δράση εντάσσεται στην Δεκαετία της Ερημοποίησης  


Και στην Δεκαετία της Βιοποικιλότητας

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

· LET'S GO WILD για την άγρια ​​ζωή, την προστασία της ποικιλότητας, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ,


     Για χιλιετίες, οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί έχουν στηριχθεί στην πλούσια ποικιλία της φύσης των άγριων φυτών και ζώων για τροφή, ένδυση, ιατρική και πνευματική τροφή.H  Άγρια ζωή παραμένει αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής μας ζωής μέσω του ουσιαστικού ρόλου της, στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ψυχαγωγία, καθώς και τη θέση της σε μια συνεχή μας κληρονομιά. 
Απειλείται παρά την εγγενή αξία της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων, της άγριας πανίδας. Μερικά από τα πιο χαρισματικά  είδη  στον κόσμο, καθώς και λιγότερο γνωστά, αλλά οικολογικά σημαντικά φυτά και  ζώα, βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης. Μια σημαντική αιτία είναι η απώλεια των ενδιαιτημάτων. Ένας άλλος λόγος είναι η αύξηση της παράνομης διακίνησης. Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του εγκλήματος της άγριας ζωής είναι βαθιά ριζωμένες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επιπτώσεις της παράνομης διακίνησης για την ειρήνη και την ασφάλεια σε μια σειρά από χώρες, όπου το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία ,η  εξέγερση συχνά συνδέονται στενά. Ενώ οι απειλές για την άγρια ​​ζωή είναι μεγάλη, μπορούμε να την  μειώσουμε μέσω των συλλογικών μας προσπαθειών. Σε αυτή τη Παγκόσμια Ημέρα άγριας ζωής, καλώ όλους τους τομείς της κοινωνίας για τον τερματισμό της παράνομης διακίνησης άγριας ζωής και να δεσμευθούν για εμπορία και χρήση άγριων φυτών και ζώων με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο. Ας εργαστούμε για ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι και άγρια ​​ζωή συνυπάρχουν αρμονικά. Ας αγαπήσουμε την άγρια ​​ζωή!  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε στις 3 Μαρτίου - την επέτειο της υιοθέτησης της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) - ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής.
 Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι-Μουν 
Η βιοποικιλότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του τουρισμού. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τουρίστες αλληλοεπιδρούν με την άγρια ​​χλωρίδα και πανίδα, όταν η υποβρύχια παρατήρηση των  κοραλλιογενών υφάλων, όπως η ορειβασία στα βουνά, η απόλαυση σ ένα σαφάρι άγριας φύσης ή όταν παρακολουθούμε τις θεαματικές κινήσεις των αποδημητικών πτηνών.
Με την έναρξη αυτής της ημέρας της Άγριας ζωής (WWD), οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποίηση ο Όμιλος Σερρών για UNESCO  ,η ΠΡΑΞΙΣ ,η Αστροπύλη, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών  θα γνωρίσουν   όλα τα προαναφερόμενα και θα δανείσουμε  τη φωνή των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης  για να βοηθήσουμε και να  ενισχύσουμε  το μήνυμα ότι είναι καιρός να πάρει # SeriousAboutWildlifeCrime στα χέρια του ο άνθρωπος την προστασία της βιοποικιλότητας.
·     Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει τεκπαιδευτικό πρόγραμμα από
       1-3-15 ως τις 30-3-15
       Είσοδος ελεύθερη
·         Υποστηρικτές του Μουσείου είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Ηλέκτρα Πολούα, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , τους Ευρωπαίους εθελοντές Pauline Bussi,   με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα, Θάνο Παπαγεωργίου.
Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr
·        
       Με την αιγίδα της

Η δράση εντάσσεται στην Δεκαετία της Ερημοποίησης  


Και στην Δεκαετία της Βιοποικιλότητας
Αρχή φόρμας


Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ο Δαρβίνος στη βιολογία, κοσμολογία, και την επιστημονική διαδικασίαΔιεθνής Ημέρα Δαρβίνος θα εμπνεύσει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για να προβληματισθούν και να ενεργήσουν σχετικά με τις αρχές της πνευματικής γενναιότητας, την  αέναη περιέργεια, την  επιστημονική σκέψη, και την πείνα για την αλήθεια όπως μας αναφέρει ο Charles Darwin. 
Στην αρχή, το ηλιακό μας σύστημα περιστρέφεται γύρω από τη γη, και η ανθρωπότητα ήταν σκαλισμένη στα  πήλινα και οστέινα-αντικείμενα όπως ήταν, τέλεια διαμορφωμένα σε κατοικημένους κήπους. Ιστορίες προέλευσης, ωστόσο, σημαίνει να ξαναγραφεί, και η ανάπλαση των  κεντρικών ιδεών , που είναι απαραίτητες για τη φύση των πραγμάτων πράγμα που σημαίνει δύσκολες ισχυρές ιδεολογίες και θεσμούς.
Όπως συνέβη και για τις προηγούμενες γνώσεις που βρίσκουν εκ νέου την άποψή μας για τη θέση μας στο σύμπαν, η μελέτη του νατουραλισμού και της βιολογίας απείλησε να εκθέσει την μεταλλαξιμότητα του ανθρώπινου είδους και να θέσει σε κίνδυνο  την θεολογική ασφυκτική για την επιστημονική ανακάλυψη. Η αλήθεια ερευνάται, όπως λένε, και ο Κοπέρνικος πάλεψε για να ελευθερώσει την αλήθεια πίσω από ένα ηλιοκεντρικό σύστημα, το ίδιο έκανε ο Κάρολος Δαρβίνος συγκέντρωσε μια τεράστια πνευματική ανδρεία, μια αέναη περιέργεια, με μια αρπακτική  πείνα για την αλήθεια σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την προέλευση της σύγχρονης ζωής.
Τομές στην κατανόηση της δική μας προέλευσης, θα απαιτήσει την ακύρωση επικρατέστερων κοσμολογικών  και ανθρωποκεντρικών  απόψεων. Θα απαιτήσει δέσμευση για την επιστημονική μέθοδο και τις δυνητικά σ ανησυχητικό γεγονός που μπορεί να προκύψουν από την αυστηρότητα του. Ο εμπειρισμός στον τομέα της βιολογίας, και τα  τεράστια δυνητικά οφέλη της για την ανθρώπινη ευημερία, είχε, για αιώνες, οδηγηθεί σε αδιέξοδο, προκειμένου να διατηρήσει τα θεολογικά δόγματα. Η φανταστική υλοποίηση πίσω από τη διασύνδεση του έμβιου κόσμου και τους βιολογικούς μηχανισμούς που ενημερώνουν την προσαρμογή και επιβίωση ήταν κρυμμένα πίσω από ένα σκοτεινό πέπλο, που περιμένει να το ανακαλύψουμε.
Τολμηρές απεικονίσεις της εξέλιξης του Δαρβίνου μέσω γενετικής ποικιλότητας και της φυσικής επιλογής άρει το πέπλο αποκαλύπτοντας τι, κατά το χρόνο (και, για κάποια στιγμή), μπορεί να ήταν φιλοσοφικά ή ιδεολογικά ανησυχητικό. Καινοτομίες του είναι, όταν δει μέσα από το φακό του ψύχραιμη επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο, ούτε καλοί ούτε κακοί, απλώς κατάλληλες πηγές και πραγματικές.
Οι επιπτώσεις αυτών των ευρημάτων είναι ευρείες και προκαλεί δέος! Η ζωή και το έργο του Δαρβίνου συνεχώς επηρεάζει την επιστήμη και την ανθρωπότητα. Η ανακάλυψή του για τη φυσική επιλογή ως μηχανισμός για την εξέλιξη ξεκούμπωσε την επιστημονική πρόοδο από τους περιορισμούς της θεολογίας  και άνοιξε το δρόμο για μια πληρέστερη κατανόηση της θέσης μας στο σύμπαν. Χωρίς την ανακάλυψη της φυσικής επιλογής, από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα της υγείας, τη φιλοσοφία και την ευημερία του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των τελευταίων διακοσίων χρόνων θα ήταν αδύνατη.
Ενώ αξιοσημείωτη επίδραση του Δαρβίνου στη βιολογία, κοσμολογία, και την επιστημονική διαδικασία γενικά δεν μπορεί να υποτιμηθεί, είναι και πάλι αναμφισβήτητη επιθυμία του για την αλήθεια μέσα από την επιστημονική ανακάλυψη, ακλόνητη περιέργεια του να ανακαλύψουν αυτό που ήταν κρυμμένο (φυσικά ή σκόπιμα), και την αποφασιστικότητά του να αντέξει πνευματική βάθη που μας εμπνέει.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών ο Όμιλος Σερρών για UNESCO συνεργαζόμενος με την ΠΡΑΞΙΣ, την ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ, συμμετέχουν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα* Ο  Δαρβίνος στη βιολογία, κοσμολογία, και την επιστημονική διαδικασία*

Έναρξη προγράμματος 12-2-15 έως 28-2-15
 Είσοδος ελεύθερη
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται παράλληλα με το *Φως στη Φύση* και *Υδροβιότοποι το κοινό μας μέλλον*
Υποστηρίζουν  οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Ηλέκτρα Πολούα, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , τους Ευρωπαίους εθελοντές  , Pauline Bussi,  Leonie Sendker ,Leonard Hahne Julian Λάλα ,Aitor Saez με υποστηρικτές τον κ Κ. Βαβαλέκα, Θάνο Παπαγεωργίου.
     Xορηγοί επικοινωνίαςΕφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.grΜε την αιγίδα της


·       και της Δεκαετίας της Ερημοποίησης