Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

*Υγρότοποι και Γεωργία συνεργαζονται για ένα καλύτερο αύριο*
Οι υγρότοποι έχουν θεωρηθεί ως εμπόδιο για τη γεωργία, και συνεχίζουν να τους   αποξηραίνουν για  να ανακτηθεί έδαφος για καλλιέργεια.Αλλά ο ουσιαστικός ρόλος των υγροτόπων για τη στήριξη της γεωργίας γίνεται όλο και πιο σαφές, και υπάρχουν επιτυχημένες γεωργικές πρακτικές που υποστηρίζουν τον υγιή υγρότοπο.
 Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της Ημέρα Υγροτόπων  υο Μουσείο μας εξετάζουμε τους διαφορετικούς τύπους και τις κλίμακες της γεωργίας, τις επιπτώσεις της γεωργίας για τους υγροτόπους, και σε μερικές από τις επιτυχημένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, τη διατήρηση της υγείας των υγροτόπων και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων υγροτόπων στη γεωργία .
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών ,θα παρουσιασθεί μαζί με το *2014 Διεθνές Έτος Οικογένειας Γεωργία* που στοχεύει στο ίδιο θέμα.
Στην αύξηση  της οικογενειακής γεωργίας και των μικροκαλλιεργητών, εστιάζοντας την προσοχή του κόσμου στο σημαντικό ρόλο της στον αγώνα για την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας, την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως σε αγροτικές περιοχές.
 Διάρκεια προγράμματος 28-2-14  Είσοδος ελεύθερη
*Οι δράσεις του Μουσείου  υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον  Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, Αλεξία Ματζίρη, με τους νέους Θέλμα Πολούα, Ακη Μακαρά,Ανδρέας Καμελίδη,Χρύσα Βασιλακάκη,Χαράλαμπος Δαυίδ,  Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη Δασοπόνος Νικόλαος Παπανικολάου Γεωπόνος και του Ευρωπαίους εθελοντές 
Julia Reiner,Francesco Garello,Marta Romero,Vitor Costa, Anissa Lebbatμε υποστηρικτή τον κ Κ ΒαΒαλέκα

 Χορηγοί  επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr  /  www.aposerres.gr,  www.rodonfm.net   www.e-simerini.com

Με την αιγίδα της
Και στην *Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Το Μουσείο συμμετέχει στο *2014 Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας*


Γιατί συμμετέχει το Μουσείο στο έτος?
Το  IYFF  στοχεύει να αυξήσει το προφίλ της οικογενειακής γεωργίας και των μικροκαλλιεργητών γεωργών , εστιάζοντας την προσοχή του κόσμου για το σημαντικό ρόλο της στον αγώνα για την εξάλειψη της της πείνας και της φτώχειας , την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής , βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης , τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος , και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης , ιδίως σε αγροτικές  περιοχές 
.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ;
Οι οικογενειακή γεωργία περιλαμβάνει όλα όσα  βασίζονται στην οικογενειακή  γεωργική  δραστηριότητα , και συνδέεται με αρκετούς τομείς της αγροτικής ανάπτυξης .                        Οικογενειακή γεωργία είναι ένα μέσο για την οργάνωση της γεωργίας, της δασοκομίας , αλιείας , κτηνοτροφική και την υδατοκαλλιέργεια την οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί από μια οικογένεια και κυρίως εξαρτώνται από την οικογενειακή εργασία,συμπεριλαμβανομένων  των γυναικών και των ανδρών .Τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες , η οικογενειακή  γεωργία είναι η κύρια μορφή της γεωργίας ο τομέας της παραγωγής τροφίμων .                            Σε εθνικό επίπεδο , υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που είναι το κλειδί για την επιτυχή ανάπτυξη  της οικογενειακής γεωργίας , όπως : αγρο - οικολογικές συνθήκες και τα τοπικά χαρακτηριστικά , περιβαλλοντικής πολιτικής ,πρόσβαση στις αγορές , πρόσβαση στη γη και τους φυσικούς  πόρους , πρόσβαση στην τεχνολογία και την επέκταση υπηρεσιών πρόσβαση στη χρηματοδότηση , δημογραφικές , οικονομική και κοινωνικό - πολιτιστικές συνθήκες , διαθεσιμότητα εξειδικευμένων εκπαίδευσης , μεταξύ άλλων .                                                           Η Οικογενειακή γεωργία διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό- οικονομικό , περιβαλλοντικό και  πολιτιστικό ρόλο 
.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ η οικογενειακή γεωργία ;
Η οικογενειακή  γεωργία διατηρεί τα παραδοσιακά τρόφιμα , συμβάλλοντας παράλληλα στην  ισορροπημένη διατροφή και τη διασφάλιση της  αγρο-βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων .                                                                                                  Οικογένεια και μικρής κλίμακας γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη παγκόσμια με την επισιτιστική ασφάλεια .Η  Οικογενειακή γεωργία αντιπροσωπεύει την δυνατότητα  για την τόνωση των τοπικών οικονομιών , ειδικά όταν συνδυάζεται με ειδικές πολιτικές που στοχεύουν στην κοινωνική προστασία και ευημερία των κοινοτήτων .

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΤΟΥΣ
1 . Στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας,  περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών που ευνοούν την  βιώσιμη οικογενειακή γεωργία                                                                                                                                                      2 . Αύξηση της γνώσης , την επικοινωνία και  ευαισθητοποίηση του κοινού                                    
3 . Επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση της οικογενειακής γεωργίας  ανάγκες , τις δυνατότητες και τους περιορισμούς και να εξασφαλίσουν  τεχνική υποστήριξη                                                            4 . Δημιουργία συνεργιών για την αειφορία

Η συμμετοχή του Μουσείου σ αυτό το έτος είναι γιατί θέλει  να επισημάνει στην εκπαιδευτική κοινότητα  την σημαντική δύναμη της Σερραϊκής γης χιλιάδες χρόνια τώρα με την άφθονη  παραγωγή της.
Διάρκεια προγράμματος 28-2-14 Είσοδος ελεύθερη

*Οι δράσεις του Μουσείου  υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον  Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, Αλεξία Ματζίρη, με τους νέους Θέλμα Πολούα, Ακη Μακαρά Παρμενίων Πατιά ,Ανδρέας Καμελίδη,Χρύσα Βασιλακάκη,Χαράλαμπος Δαυίδ,  Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη Δασοπόνος Νικόλαος Παπανικολάου Γεωπόνος και του Ευρωπαίους εθελοντές 
Julia Reiner,Francesco Garello,Marta Romero,Marc Henin,Vitor Costa,με υποστηρικτή τον κ Κ ΒαΒαλέκα Χορηγοί  επικοινωνίας, ΕφημερίδεςΠρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr  /  www.aposerres.gr,  www.rodonfm.net   www.e-simerini.com

Με την αιγίδα της

Και στην *Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020