Μουσείο

Περισσότερα για το μουσείο και τις Σέρρες στο:

       Το Μουσείο

Στα πλαίσια της Κοινωνικής και Πολιτιστικής προσφοράς του, ο Δήμος Σερρών ίδρυσε το 1996 το "Κέντρο  Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας". Το Μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο ιδιοκτησίας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών που βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Σερρών - Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου. Είναι ανοιχτό στο κοινό για επισκέψεις και πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη για το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας.


Στόχοι

Η μεγάλη ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων και των ειδών πανίδας και χλωρίδας του Νομού Σερρών καθιστά την περιοχή ενδιαφέρουσα και επέβαλε την ανάγκη λειτουργίας ενός τοπικού περιφερειακού μουσείου που θα αναδείξει τον πλούτο της περιοχής και θα τον παρουσιάζει στους επισκέπτες. Προοπτική μας είναι να αποτελέσει το μουσείο κέντρο μελέτης και έρευνας βιοτόπων, αγροβιοτόπων και ορυκτού πλούτου στο νομό.Η συμβολή του Μουσείου είναι καθοριστική στην ανάπτυξη περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και αγάπης μέσα από πολύπλευρες δράσεις του μουσείου που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και φοιτητές, όπως και σε άτομα που μελετούν ή δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος.

Βασικοί Στόχοι


Η συλλογή και διατήρηση της  πανίδας, της χλωρίδας και του ορυκτού πλούτου, καθώς και η παρουσίαση αυτών για μελέτη, έρευνα, παιδεία, γνώση εκ μέρους της νεολαίας.
Η πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου αλλά και η ανάπτυξη συνείδησης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γεωγραφία

Σέρρες.

 Για πρώτη φορά τα Σέρρας μνημονεύονται
ιστορικά από τον Ηρόδοτο (480 π.Χ) ως πόλη
αξιόλογη με την ονομασία "Σίρις ηΠαιονική". 

Διάφορα ευρήματα δείχνουν ότι η πόλη είναι ακόμη παλαιότερη. Η πόλη των Σερρών δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή κατά τους αρχαίους χρόνους και τη ρωμαϊκή κυριαρχία αλλά στους βυζαντινούς χρόνους αναφέρεται ως "μέγα και θαυμαστόν άστυ", μεγάλη, ισχυρή και πλούσια. Το 1204 μ.Χ. πέρασε στα χέρια των Φράγκων, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1230 οπότε την κατέλαβαν οι Βούλγαροι. Το 1245 ανακατέλαβε την πόλη το Βυζάντιο υπό την εξουσία των Παλαιολόγων. Το 1383 κατακτάται από τους Οθωμανούς Τούρκους μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους. Στις 28 Ιουνίου 1913 πυρπολείται από τους Βουλγάρους και στις 29 Ιουνίου του 1913 απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου