Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Διαγωνισμός φωτογραφίας στο πλαίσιο του Ετους βιοποικιλότητας 2010

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Οι φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες) θα πρέπει να είναι τυπωμένες σε χαρτί διαστάσεων 20 Χ 30 εκατοστά.
 Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου.
β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής.
γ) Ο τίτλος, αν υπάρχει.
δ) Το τηλέφωνο του διαγωνιζόμενου.
 Οι ίδιες φωτογραφίες, εκτός από τυπωμένες θα πρέπει να υποβληθούν και σε ψηφιακή μορφή σε CD / DVD με ανάλυση 300ppi σε μορφή .jpg και διαστάσεις 20Χ30cm.
 Το όνομα κάθε ψηφιακού αρχείου θα πρέπει να φέρει το επίθετο του δημιουργού με λατινικούς χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας σε περίπτωση που σταλούν περισσότερες από μία π.χ. Papachristos_01, papachristos_02 κλπ.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να σταλούν με την Αίτηση Συμμετοχής στη διεύθυνση:
Δήμος Σερρών Τμήμα Περιβάλλοντος - Μεραρχίας 1, Σέρρες 621 00
Για το διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τη βιοποικιλότητα.
Για γενικότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: termentzidou@serres.gr και mtermentzidou@gmail.com
Ημερομηνία λήξης αποστολής φωτογραφιών: 20 Απριλίου 2010.
Οποιαδήποτε υποβολή υλικού μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι φωτογραφίες θα παραμείνουν στους διοργανωτές για να δημιουργηθεί η Μουσειακή ιστορία των θεσμών που πραγματοποιούν τα 2 Μουσεία του Δήμου Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου