Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Γιατί τιμάται το Διεθνές έτος Βιοποικιλότητας 2010;

Η βιοποικιλότητα παραμένει η ορατή και αόρατη βάση για την ανθρώπινη ύπαρξη. Όλο και περισσότερο εγκατεστημένα στις αστικές περιοχές τα μεγάλα τμήματα του ανθρώπινου πληθυσμού είναι απληροφόρητα σε μεγάλο βαθμό ότι η υλική, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία τους, βασίζεται στην πλούσια βιοποικιλότητα του πλανήτη μας. Όλα τα ανθρώπινα όντα εξαρτώνται από τη βιοποικιλότητα για την ευημερία τους. Οι άνθρωποι που ζουν στις φτωχές οικονομικές περιοχές είναι ιδιαίτερα τρωτοί από την απώλεια της βιοποικιλότητας αφού εξαρτώνται από τις αρχικές πηγές τροφίμων και καυσίμων για τα στοιχειώδες τους.
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πιστοποίησε το 2010 ως Διεθνές έτος Βιοποικιλότητα (IYB). Αυτό το έτος συμπίπτει με το στόχο *Βιοποικιλότητας 2010* που υιοθετήθηκε από τους συμμετέχοντες στη Συνθήκη σχετικά με τη βιολογική ποικιλομορφία (CBD) και από τους αρχηγούς κρατών στην παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002.
Ο στόχος του Διεθνούς έτους βιοποικιλότητας 2010 είναι να μειώσει σημαντικά το ποσοστό απώλειας βιοποικιλότητας μέσα από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών της μαθητιώσας νεολαίας και των κυβερνήσεων.
Το έτος πραγματοποιείται επίσης στην αρχή του δεύτερου μισού του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τη Δεκαετία της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (DESD) που στοχεύει να ενσωματώσει σε δεύτερο επίπεδο την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ συμμετέχει στο *Διεθνές έτος Βιοποικιλότητας 2010* με τον διαγωνισμό φωτογραφίας που απευθύνεται στην μαθητιώσα νεολαία του τόπου μα
Το πρόγραμμα τελεί με την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής για Unesco
Οι δράσεις του Μουσείου υποστηρίζονται από εθελοντές επιστημονικούς συμβούλους και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου